Müjdeden yani İncil haberinden utanmam!

Kutsal Kitaptan.
Romalılar 1:16 ¶  Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudiler’in,  sonra Yahudi olmayanların- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.
17  Tanrı’nın insanı akladığı, Müjde’de açıklanır. Aklanma yalnız imanla  olur. Yazılmış olduğu gibi, İmanla aklanan yaşayacaktır.